Przewodnicy na Rondzie Sztuki w Katowicach

Już po raz 10 w jednej z sal Ronda Sztuki w Katowicach odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych spotkanie przewodników z mieszkańcami miasta i regionu, podczas którego zaprezentowano dwa wykłady. Pierwszy o Zabrzu, jego atrakcjach turystycznych, architektonicznych i historycznych wygłoszony przez historyka i radnego miasta Zabrze Dariusza Walerjańskiego. Drugi przedstawiony przez Roberta Piwkowskiego – prezesa Koła Przewodników Tatrzańskich w Katowicach prezentujący odznaki przewodnickie w polskim przewodnictwie górskim. Organizatorem spotkania od 2010 r. jest Koło Przewodników Terenowych Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach i doskonale wpisuje się ono w ustanowiony w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Ferderation of Tourist Guide Associations - WFTGA) – Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych, obchodzony 21 lutego każdego roku. Dzień Przewodników Turystycznych ma ukazać rolę przewodnika turystycznego w kreowaniu wizerunku i promocji miasta, czy regionu, obsłudze ruchu turystycznego, a także ukazywania historii, tradycji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miejsc, do których prowadzi grupy wycieczkowe. Ma on również ukazać społeczności lokalnej a także władzom poszczególnych miast i regionów pracę i zadania przewodników turystycznych wynikających z art 20 ustawy o usługach turystycznych a w szczególności: „oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu”. Warto wspomnieć, że w poprzednich latach o swoich miastach opowiadali: Stanisław Witała o Rudzie Śląskiej, Edward Kaniewski o Siemianowicach Śląskich, Adam Lapski o Chorzowie, Witold Brol o Gliwicach, Edward Wieczorek o Bytomiu, a także prelekcje i wykłady o Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego, historii hutnictwa z omówieniem postaci Johna Baildona, czy Janusza Chmielowskiego patrona katowickiego Koła Przewodników Tatrzańskich, który prócz przewodnictwa i wielkiego znawcy Tatr, zasłużył się również w rozwój hutnictwa na Śląsku. Nie zabrakło również wykładów o walorach turystycznych i przyrodniczych Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także o historii i budowie wieży widokowej na Baraniej Górze.

Tekst i foto: Adam Lapski