Ojcowski Park Narodowy - szkolenie licencyjne

 

W sobotę 22 lutego 2020 r. w chorzowskim Oddziale PTTK z inicjatywy Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego odbyło się kolejne szkolenie licencyjne po Ojcowskim Parku Narodowym. Szkolenie poprowadził pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Michał Wojenka, specjalizujący się w archeologii średniowiecza oraz okresu nowożytnego z uwzględnieniem wczesno- i późnośredniowiecznego budownictwa obronnego, a w szczególności osadnictwa na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo ważne miejsce w jego badaniach naukowych zajmuje problematyka eksploatacji jaskiń w wiekach średnich m.in. jaskini Żarskiej w Żarach, czy jaskini Ciemnej w Ojcowie. Dlatego tematem pierwszej części szkolenia prowadzonego przez dr. Wojenkę była tematyka średniowiecznej Jury Ojcowskiej w świetle wyników najnowszych badań archeologicznych. Natomiast drugą częścią wykładu przeprowadzonego po tradycyjnej przerwie na kawę, były zasady obsługi ruchu turystycznego na zamku w Ojcowie. Jak w latach poprzednich szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przewodników, którzy do Chorzowa przyjechali z Kół Przewodnickich m.in. Bytomia, Katowic, Częstochowy, Pszczyny, Sosnowca, Rybnika, Bielsko-Białej, Kędzierzyna-Koźla, Tychów, Zawiercia i Gliwic.
Tradycyjnie na jesień zaplanowana jest kolejna edycja szkoleń w terenie po Ojcowskim parku narodowych, które organizuje katowickie Koło Przewodników Miejskich i Terenowych.

Tekst i foto: Adam Lapski