Nowy Klub Przewodników Muzealnych

 

 

Nowy Klub Przewodników Muzealnych przy Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego PTTK "U źródeł Wisły"

21 września 2019 powstał nowy Klub Przewodników Muzealnych przy Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego PTTK "U źródeł Wisły" na Przysłopie pod Baranią Górą. Inicjatorem powstania jest obecny kustosz Eugeniusz Gnacik. Podczas walnego zebrania założycielskiego Klub został nazwany im. Andrzeja Dziczkańca - Bośkoca, pierwszego kustosza muzeum. Prezesem Klubu został Przemysław Beliniak, wiceprezesami Dorota Gdesz i Jacek Urban, sekretarzem Gabriela Gnacik oraz członkiem Adrianna Gdesz. Po wyborze zarządu, pozostały do zrealizowania jeszcze dwa punkty. Pierwszy, to "blachowanie" którego dokonał świeżo wybrany prezes Przemek Beliniak a "blachy" otrzymało 19 osób. Uroczyście została także wręczona, legitymacja/identyfikator przewodnika, które wręczył inicjator powstania Klubu kustosz Eugeniusz Gnacik. Do zrealizowania pozostał jeszcze punkt drugi - watra przewodnicka, przy dźwiękach gitary.

Tekst: Eugeniusz Gnacik
Foto: Gabriela & Eugeniusz Gnacik