Blachowanie nowych pilotów

W lutym 2022 roku Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej zorganizował kurs pilotów wycieczek turystycznych. Przyśpieszone szkolenie które było skierowane do kandydatów posiadających już uprawnienia kadry programowej ukończyło w kwietniu zdaniem egzaminu teoretycznego i prakycznego 17 osób. W dniu 9 września tegoż roku na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołówie-Mokrem miało miejsce spotkanie osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie. Na początku spotkania uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w trakcie szkolenia niezastąpionego wykładowcy i krajoznawcy kol. Edwarda Wieczorka. W trakcie spotkania wszyscy otrzymali dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia, identyfikatory oraz blachy pilockie które w imieniu komisji egzaminacyjnej wręczył Witold Brol – wiceprzewodniczący Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK, członek Komisji Egzaminacyjnej. Wręczjącemu towarzyszyła Halina Staruszkiewicz – Instruktor Ochrony Przyrody, członek Komisji Egzaminacyjnej.
Obecny na spotkaniu Mariusz Dmetrecki – Kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Katowicach oprowadził grupę po znajdujących się tam wapiennikach, kamieniołomach wapienia oraz po terenie całego Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiedzeniem przy grilu.
Nowym pilotom gratulujemy uprawnień i życzymy samych sukcesów w prowadzeniu grup na trasach krajowych i międzynarodowych.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Dmetrecki