Władze Koła
Obecny Zarząd naszego Koła wybrany został na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 13 grudnia 2016 roku i przedstawia się następująco:


Prezes Jerzy Jurczak
V-ce Prezes Mirosław Ostrowski
V-ce Prezes Katarzyna Walasik
Sekretarz Renata Kopeć
Skarbnik Renata Błasiak
Członek Zarządu Katarzyna Sylwestrzak
Członek Zarządu Krzysztof Gucwa

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Grzegorz Biesok
V-ce Przewodniczący Henryk Kozik
Sekretarz Miłosz Zelek

 

Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-Białej

Kontynuuje tradycje Koła Przewodników Beskidzkich powołanego do życia w roku 1955. Działa w ramach organizacyjnych Oddziału PTTK Bielsko-Biała. Obecnie Koło liczy ogółem 86 członków, w tym 11 honorowych. Prowadzi szkolenia w zakresie przewodnictwa beskidzkiego oraz pilotażu wycieczek. Kadrę szkoleniową stanowi 13 Instruktorów przewodnictwa.

W okresie swej działalności Koło Przewodników Beskidzkich było wielokrotnie wyróżniane za swą pracę, a przewodnicy będący jego członkami nagradzani byli najwyższymi odznaczeniami organizacyjnym i państwowymi.

Działamy zgodnie z przyrzeczeniem:

Świadomy zadań i roli przewodnika turystycznego PTTK przyrzekam: pełnić swoje obowiązki sumiennie i starannie, być rzecznikiem krzewienia wiedzy o swoim regionie i Polsce - dbać o godność, honor i postawę moralną przewodnika turystycznego PTTK, godnie reprezentując swoje Koło przewodnickie.