XV Pielgrzymka do Piekar Śląskich

 

XV PIELGRZYMKA ŚRODOWISKA PRZEWODNICKIEGO PTTK WOJ. ŚLĄSKIEGO

9 listopada 2019 roku śląscy przewodnicy, jak co roku, spotykali się w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej przed Jej obrazem, by dziękować za cały sezon przewodnicki.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego, Przewodnicy Sanktuarium w Piekarach Śląskich oraz Kapelani Środowiska Śląskich Przewodników PTTK.
Już od rana ciągnęły grupy w charakterystycznych czerwonych kurtkach i polarach. Grupa z Sosnowca przeszła cały odcinek pieszo, co spotkało się z aplauzem i brawami pozostałych pielgrzymów. Koledzy z Piekar pod kierunkiem kol. Antoniego Potempy sprawnie rejestrowali przybyłych, ks. Piotr Wenzel sprawdził stan organizacyjny a kol. Ryszard Ziernicki rozdawał ciekawy materiał o ks. dr Jerzym Pawliku przygotowany przez kol. Grzegorza Górkę.

Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęła się msza święta której przewodniczył ks. bp Adam Wodarczyk w koncelebrze z ks. Piotrem Wenzlem. Kustosz Sanktuarium ks. proboszcz Krzysztof Fulek powitał zebranych podając intencje mszy św. za ks. dr prałata Jerzego Pawlika z okazji !00 lecie urodzin i zmarłych przewodników. Homilię skierowaną do przewodników wygłosił ks. bp Adam Wodarczyk.
Podczas mszy włączyli się aktywnie kol. Adam Lapski, Agnieszka Furtacz, Helena Witkowska, Maria Łapinska, Maria Merda, Małgorzata Janota, Swietlana Koniuszewska, Marian Płachetka, Henryk Wilk i Ryszard Ziernicki.

Po przerwie kawowej liczna grupa przewodników udała się do sali audiowizualnej by wysłuchać wspomnień o ks. dr prałacie Jerzym Pawliku z okazji jego rocznicy 100-lecia urodzin i 10 rocznicy śmierci, przygotowanej przez kol. Adama Lapskiego. Po prelekcji zebrani wspominali swoje kontakty z ks. dr Pawlikiem.

Końcowym punktem była krótka modlitwa połączona z zapaleniem zniczy przy pomniku św. Jana Pawła II.