XVIII Pielgrzymka Środowiska Przewodnickiego do Sanktuarium w Piekarach Śląskich

 

XVIII Pielgrzymka Środowiska Przewodnickiego PTTK Województwa Śląskiego
do Sanktuarium w Piekarach Śląskich

W sobotę, 4 listopada 2023 r. odbyła się XVIII Pielgrzymka Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, wieńcząca tradycyjnie rok pracy przewodnickiej.
Pielgrzymka zwyczajowo rozpoczęła się spotkaniem przewodników przy kaplicy św. Sebastiana na Rajskim Placu i potwierdzeniem udziału, po którym nastąpiło przejście do bazyliki Matki Bożej Piekarskiej.
Uczestników pielgrzymki przywitał kustosz i proboszcz piekarskiej bazyliki ks. kan. dr Mirosław Godziek, a o godz. 11 odbyła się najważniejsza część pielgrzymki: msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Stanisława Jaromina – przewodnika i proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lędzinach-Gołowcu, przy współudziale kapelana śląskich przewodników ks. Piotra Wenzla – proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej Wirku.
Podczas mszy św. Słowo Boże skierował do przewodników i uczestników ks. Piotr Wenzel, który w kontekście odczytanej Ewangelii z przypowieścią o zaproszonych na ucztę (Łk 14,1.7-11) wskazał m.in. „...jak każdy z nas powinien żyć i postępować, że mamy pamiętać by nie pchać się na pierwsze miejsca, chociaż przewodnik w sposób naturalny prowadząc grupę jest na pierwszym miejscu, prowadzi. W czasie tego prowadzenia mamy nie tylko przekazywać wiedzę, ale ukazywać przede wszystkim piękno stworzenia, piękno otaczającego nas świata…”
Po mszy św., podziękowaniach i krótkich ogłoszeniach przekazanych przez przewodniczącego Samorządu Przewodników PTTK Województwa Śląskiego kol. Stanisława Kawęckiego przewodnicy udali się do sali konferencyjnej w piekarskim muzeum na krótką przerwę kawową ze smacznym tradycyjnym śląskim kołoczem.
Po przerwie uczestnicy przeszli na piekarską Kalwarię, gdzie nawiedzili wyremontowany stojący na kalwaryjskim wzgórzu kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Efekty działań uzyskane po remoncie i odnowieniu wnętrza zachwyciły uczestników pielgrzymki (dla zilustrowania tego zdjęcia w relacji foto). O historii kościoła oraz piekarskiej Kalwarii opowiedziała zebranym kol. Krystyna Wrodarczyk – piekarski przewodnik sanktuaryjny.
Zaznaczyć trzeba, że już niektóre kaplice kalwaryjskie zostały odnowione pokazując tym samym piękno tego typu zabudowy. Prace renowacyjne na wzgórzu Cerekwica trwają nadal.
Ostatnim akcentem tegorocznej pielgrzymki było spotkanie przy pomniku św. Jana Pawła II pod wzgórzem kalwaryjskim, gdzie przewodnicy zmówili modlitwy i zapalili znicze w intencji wszystkich zmarłych przewodników.

Tekst i zdjęcia: kol. Adam Lapski, Koło Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK w Chorzowie