Kolejne szkolenie śląskich przewodników

 

Już po raz 63 Śląski Samorząd zorganizował szkolenie kadry przewodnickiej w ramach "Warsztatów Przewodnickich". Tym razem na tapecie była druga część tematu "Zjawiska krasowe na Jurze" na terenach okolic Olsztyna i Gór Sokolich.
W roli prowadzących szkolenie zostali wybrani kol. Michał Demel i Ryszard Ziernicki a nad sprawami logistycznym czuwała kol. Helena Witkowska.
Pierwszym punktem było zapoznanie z zjawiskami krasowymi Rezerwatu Przyrody "Parkowe". Zaliczyliśmy spacer doliną Wiercicy z jej atrakcjami: Stawem Amerykanem, Jaskinią Niedźwiedzią, grodziskiem Wały pochodzącym z VIII wieku, Skałą z Krzyżem, stawami hodowlanymi i najpiękniejszym wywierzyskiem krasowym Źródłami Zygmunta. Spacer wśród bukowych lasów z licznymi wapiennymi ostańcami dodawała dodatkowego smaczku dla amatorów fotografii. Co niektórzy potrafili nazbierać sporo grzybów.
Kolejny punkt to przepiękny Kamieniołom Warszawski. Tu kol. Michał dał swoja próbkę ogromnej wiedzy na temat geologii, skamieniałości wieku jurajskiego z własnych zbiorów.
Sam kamieniołom w pełni potwierdzał nazwę Warszawski, bo jego kamienne skarby były wykorzystane do elewacji licznych budynków podczas odbudowy Warszawy po II wojnie światowej.
Po niezbędnej przerwie obiadowej o co zadbała kol. Helena, czekała na nas Góra Biakło zwana Olsztyńskim Giewontem z piękną panoramą na szczycie i najważniejsza część Warsztatów - Rezerwat Przyrody "Sokole Góry". Podziwialiśmy liczne ostańce skalne wraz z znajdującymi się jaskiniami m.in. Olsztyńska, Koralowa.
Koniec szkolenia to zaliczenie ciekawego jeziorka krasowego w Kusiętach, Rezerwatu Przyrody "Góry Towarne" i Pustyni Siedleckiej.
Wróciliśmy naładowani wiadomościami, pięknymi jurajskimi krajobrazami, dotlenieni czystym, zdrowym powietrzem.
Wielkie dzięki naszym szkoleniowcom.

Ryszard Ziernicki
Zdjęcia - Marek Śliwa