XIV Spotkanie przy miedzy

Miedza powróciła - 2022

Po pandemicznej przerwie powróciła słynna Śląsko-Małopolska „Miedza”. W sobotę, 9 kwietnia 2022 roku miało miejsce XIV Przewodnickie „Spotkanie przy miedzy” którego organizatorem jest Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. prof. Zdzisława Krawczyńskiego przy OM PTTK w Chrzanowie oraz Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego w Katowicach. Tym razem organizatorzy zaprosili nasze środowiska przewodnickie na wspólne spotkanie którego miejscem było Jaworzno.Grupy uczestników które przybyły na miejsce zbiórki udały się pod przewodnictwem kol. Karoliny Kędroń na zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznego GEOsfra w Jaworznie, którym zawiaduje Urząd Miasta Jaworzno. Karolina będąca przewodnikiem PTTK i pracownikiem Ośrodka, podczas spaceru ścieżką dydaktyczną, informowała uczestników o historii dziejów Ziemi. Uczestnicydowiedzieli się jakie sekrety kryją znajdujące się w tym miejscu skały, ile mają lat oraz czy w Jaworznie było kiedyś morze. Uczestnicy spaceru mieli niepowtarzalna okazję osobiście przejść dnem kamieniołomu, będącego pofałdowaną stropową powierzchnią grubej ławicy wapienia, uformowaną w charakterystyczne pręgi co stanowi ślad potężnych, występujących tu wówczas tropikalnych huraganów, sztormów i podmorskich wstrząsów. Dzięki zachowanym w skałach pozostałościom poznano życie organiczne występujące w morzu środkowego triasu. Można tu spotkać np. fragmenty kości notozaura – prymitywnego płetwojaszczura osiągającego dł. do 4 m. Działalność Ośrodka jest prowadzona we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Państwowym Instytutem Geologicznym. Również Karolina przeprowadziła całą grupę przez Park Gródek zwany „Malediwami” by na końcu wędrówki pokazać Arboretum znajdujące się pod opieką mikołowskiego Śląskiego Ogrodu Botanicznego.W trakcie podsumowania, które miało miejsce w Chrzanowie poruszano głównie tematy dotyczące naszej przewodnickiej przyszłości i kampanii wyborczej (Krzysztof Hudzik, Ryszard Ziernicki) ale przedstawiono też plany działania na rok bieżący (Ryszard Ziernicki) oraz aktualną sytuację turystykiw Małopolsce (Rafał Kosowski). Krzysztof Hudzik podziękował za współpracę Józefowi Partyce, Edwardowi Fietko i Ryszardowi Ziernickiemu. Uczestnicy otrzymali ciekawe pakiety materiałów szkoleniowych, przydatnych w pracy przewodnickiej. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób– środowiska z Bytomia, Chrzanowa, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Krakowa, Mikołowa, Olkusza, Sosnowca oraz Tarnowskich Gór. W drodze powrotnej przewodnicy Śląska odwiedzili Trójkąt Trzech Cesarzy. Należy nadmienić że impreza została zorganizowana pro bono i w tym miejscu należą się podziękowania wszystkim uczestniczącym w jej realizacji. Ze strony Samorządu Śląskiego szczególne podziękowania należą się wspomnianej Karolinie Kędroń oraz Helenie Witkowskiej i Ryszardowi Ziernickiemu.Czekamy na przyszłoroczną – XV już „Miedzę”.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Dmetrecki