Wybory u śląskich Przewodników

 

25 lutego 2023 r. w Mikołowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego. W konferencji udział wzięło 41 przedstawicieli Kół i Klubów Przewodnickich zrzeszonych w naszym Samorządzie oraz zaproszeni goście m. in. Agnieszka Mizerska i Dagmara Wiśniewska reprezentujące Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach, Stanisław Piechula – burmistrz Mikołowa oraz Krzysztof Skupnik – Wiceprezes Oddziału Miejskiego PTTK w Mikołowie. Władze PTTK reprezentowali: Jacek Czober – członek ZG PTTK, Eugeniusz Gnacik – członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTTK oraz Małgorzata Janota – członek Sądu Koleżeńskiego ZG PTTK.

Zebranych powitał ustępujący przewodniczący Rady Samorządu Ryszard Ziernicki, który przekazał prowadzenie zebrania kol. Witoldowi Brolowi. Po wyborze Komisji Mandatowej i ustaleniu prawomocność zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków ustępująca Rada Samorządu przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres ostatniej kadencji tzn. za lata 2018 - 2023. Swe sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Po wysłuchaniu sprawozdań odbyła się dyskusja w wyniku czego cała Rada Samorządu otrzymała w głosowaniu tajnym absolutorium.

Kol. Ryszard Zierrnicki - ustępujący przewodniczący Rady po 38 latach pracy w strukturach wojewódzkich przewodnictwa, otrzymał od zgromadzonych delegatów tytuł „Honorowy Przewodnik PTTK Woj. Śląskiego”, koszulkę z nadrukiem „Przewodnik Przewodników Śląskich” i okolicznościową statuetkę. Podobny tytuł otrzymała kol. Maria Merda i ks. Piotr Wenzel. Kol. Swietłana Koniuszewska otrzymała z rąk przedstawicieli Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Kol. Ryszard Ziernicki wręczył przyznane przez ustępującą Radę Samorządu dyplomy w podziękowaniu za współpracę w mijającej kadencji m.in.: Agnieszce Mizerskiej, Dagmarze Wiśniewskiej, Helenie Witkowskiej, Swietłanie Koniuszewskiej, Marii Ostapczyk, Marii Merdzie, Darii Pałecz. Marii Łapińskiej, Małgorzacie Janocie, Agnieszce Furtacz, Adamowi Lapskiemu, Witoldowi Brolowi, Czarkowi Molinowi, Józefowi Polokowi, Jarosławowi Wesołowskiemu, Stanisławowi Kawęckiemu, Bogusławowi Bujokowi, Eugeniuszowi Gnacikowi, Mirosławowi Nawrockiemu, Mariuszowi Dmetreckiemu, Wiesławowi Malarzowi oraz kolegom z Małopolski: Krzysztofowi Hudzikowi, Edwardowi Fietce i Opolskiego – Wojciechowi Kwietniowi z którymi współpracowaliśmy.

Po przeprowadzonych wyborach nowe władze Rady ukonstytuowały się w następujący sposób:

Przewodniczący Rady – Stanisław Kawęcki (Cieszyn),
I.Wiceprzewodniczący Rady – Mariusz Dmetrecki (Mikołów)
II. Wiceprzewodniczący Rady – Adam Lapski (Chorzów)
Sekretarz Rady – Maria Merda (Tarnowskie Góry)
Skarbnik Rady – Zofia Rogowska (Katowice)
Członkowie Rady - Bogusław Bujok (Cieszyn)
- Eugeniusz Gnacik (Bytom)
- Wiesław Malarz (Mikołów)
- Józef Polok (Wisła)

Komisja Rewizyjna Samorządu ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Jantoń (Rybnik)
Członkowie: Maria Ostapczyk (Chorzów Batory)
Kornelia Witala (Ruda Śląska)

tekst: M. Dmetrecki i R. Ziernicki
zdjęcia: M. Dmetrecki