Ostatnie pożegnanie

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 14 lipca 2023 r. w wieku 91 lat
odszedł z naszego grona Kolega
Śp. Tadeusz Jan MIKULSKI


Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, turysta, krajoznawca, ratownik GOPR, przewodnik beskidzki, terenowy, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa, instruktor narciarstwa, przodownik turystyki górskiej, przodownik turystyki narciarskiej, były członek komisji egzaminacyjnej dla przewodników górskich beskidzkich, członek Komisji Przewodnickiej ZG PTTK (1987 - 1997), członek Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, były członek Federacji Kół Przewodnickich PTTK woj. śląskiego, były prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich w Bielsku-Białej, były prezes Koła Przewodników przy GOPR w Szczyrku, znakarz szlaków turystycznych, twórca i organizator przewodnictwa w obecnym Muzeum Auschwitz-Birkenau, twórca i projektant regionalnej odznaki „Zasłużony Przewodnik Beskidzki”, wykładowca i instruktor na wielu kursach przewodnickich.
Za pracę społeczną na rzecz rozwoju turystyki został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką Zasłużony Przewodnik PTTK, złotą Honorową Odznaką „ Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Pogrzeb ŚP. Tadeusza Mikulskiego odbędzie się w środę 19.07.br o godz. 14.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

Cześć jego pamięci


Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
woj. śląskiego