Kalendarz imprez

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego
KALENDARZ IMPREZ PRZEWODNICKICH 2024

Rok obchodów 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

STYCZEŃ
20.01 – Opłatek Przewodnicki – kościół św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej Wirku – inf. Ks. Piotr Wenzel
24.01 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników z udziałem Prezesów Kół i Klubów Przewodnickich

LUTY
03 – 04.02 – LI Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich w Kazimierzy Wielkiej – org. Samorząd Przewodników Turystycznych woj. świętokrzyskiego
09 – 11.02 – XIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych „(Nie)łatwe sąsiedztwo. Trudne tematy w przekazie przewodnickim”, Białystok – org. Klub Przewodników Turystycznych, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
23.02 – Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego – Sala Sejmu Śląskiego – org. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego
26.02 - Zebranie Rady Samorządu Przewodników

MARZEC
02.03 – Jubileusz XXV-lecia. Federacji Kół Przewodnickich PTTK woj. pomorskiego w Gdańsku – org. Federacja Kół Przewodnickich woj. pomorskiego
08 – 10.03 – XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych PTTK na Ja-sną Górę – org. Warszawski Oddział Przewodnicki PTTK w Warszawie
16.03 – XVI Spotkanie przy miedzy w gminie Babica – org. Koło Przewodników w Chrzanowie – Inf. Krzysztof Hudzik
20.03 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników z udziałem Prezesów Kół i Klubów Przewodnickich

KWIECIEŃ
06.04 – Szkolenie licencyjne po OPN w Ojcowie, dr Jakub Baran „Rośliny wczesnowiosen-ne” – inf. Adam Lapski
12 – 14.04 – XVIII Ogólnopolski Guide Tour: Trzebiatów – Rewal – Międzyzdroje – Rugia – Wolin – org. Koło Przewodników „Baszta Kaszana” w Trzebiatowie
13 – 14.04 – Jubileusz 70-lecia. Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich w Rzeszowie – org. Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich
19 – 21.04 – XXVI Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK w Kaliszu – org. Koło Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK im. Adama Chodyńskiego
22.04 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników

MAJ
05.05 – Spotkanie Przewodnickie na Groniu Jana Pawła II – org. Rada Samorządu – inf. Maria Merda
09.05 – Spotkanie Przewodnickie z okazji Dnia Hutnika w Chorzowie-Batorym – org. Koło Przewodników Chorzów-Batory – inf. Maria Ostapczyk
18.05 – Wycieczka Krajoznawcza „Ziemia Opolska” – org. Koło Przewodników Chorzów-Batory – inf. Maria Ostapczyk
22.05 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników z udziałem Prezesów Kół i Klubów Przewodnickich
24 – 26.05 – Targi Regionalne w Chorzowie w Parku Śląskim – inf. Adam Lapski

CZERWIEC
10.06 – LXVIII Warsztaty Przewodnickie „Piastowskie gródki na Górnym Śląsku cz. 2” – inf. Stanisław Kawęcki
24.06 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników

LIPIEC

SIERPIEŃ
12– 18.08 – Rajd Górski „Wetlina 2024” – org. Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich w Rzeszowie
22 –25.08 – XLI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK „Beskid Niski z bazą w Zdyni i Radocynie – org. Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich w Rzeszowie

WRZESIEŃ
16.09 – LXIX Warsztaty Przewodnickie „Śladami Henryka Flame ps. w Beskidzie Śląskim” – inf. Wiesław Malarz
25.09 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników z udziałem Prezesów Kół i Klubów Przewodnickich
27 – 29.09 – XX Pomorski Zlot Przewodników PTTK w ramach Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników PTTK w Gdyni – org. Wojewódzki Samorząd Przewodnicki – Pomorska Federacja Przewodnicka PTTK, Koło Przewodników Miej-skich i Terenowych Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni

PAŹDZIERNIK
05.10 – LXX Warsztaty Przewodnickie „Śląsk Cieszyński – część północna” – inf. Stanisław Kawęcki
11 – 13.10 – XIX Spotkania Pełne Atrakcji (SPA) – Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycz-nych – org. Koło Przewodników Turystycznych im. Józefa Błachnio Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
19.10 – Spotkanie „Małopolska – Śląsk” w gminie Spytkowice – inf. Edward Fietko
28.10 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników

LISTOPAD
08.11 – Pielgrzymka Środowiska Przewodnickiego woj. śląskiego do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – org. Rada Samorządu, Koło Przewodników przy Sanktuarium – inf. Ks. Piotr Wenzel
15 – 17.11 – Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa w Kaliszu – org. Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
16.11 – Miscellanea Przewodnickie w Cieszynie – org. Koło Przewodnickie Beskidzkich i Terenowych w Cieszynie – inf. Bogusław Bujok
22 – 24.11 – 51. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników Turystycznych w Golubiu-Dobrzyniu
27.11 – Zebranie Rady Samorządu Przewodników z udziałem Prezesów Kół i Klubów Przewodnickich

GRUDZIEŃ

Uwaga: Terminy imprez mogą ulec zmianie. O zmianach będą informowały specjalne komu-nikaty wysyłane do kół i klubów przewodnickich drogą mailową.