Święto przewodników turystycznych PTTK

 

Święto przewodników turystycznych PTTK w województwie śląskim

Po trzech latach przerwy spowodowanej m.in. przez pandemię koronawirusa COVID-19 przewodnicy turystyczni PTTK województwa śląskiego w piątek 23 lutego br. mogli znowu spotkać się w zabytkowej sali Sejmu Śląskiego z władzami samorządowymi województwa i świętować Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego.
Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. Pierwsza miała charakter spotkania przewodników przy kawie i słodkim poczęstunku w foyer sali sesyjnej, natomiast druga oficjalna w zabytkowej sali Sejmu Śląskiego. Rozpoczęła się ona przywitaniem zaproszonych gości przez przewodniczącego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego kol. Stanisława Kawęckiego oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu przewodnickiego. Następnie przewodniczący Samorządu przedstawił krótkie sprawozdanie o aktualnym stanie śląskiego przewodnictwa, zrealizowanych programach, a także planach na przyszłość podkreślając jednocześnie, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 150-lat polskiego przewodnictwa, do których obchodów musimy się solidnie jako środowisko przygotować. Po wystąpieniu przewodniczący przekazał dalsze prowadzenie spotkania kol. Witoldowi Brolowi, który poprosił o zabranie głosu w kolejności: Członka Zarządu Województwa Grzegorza, Boskiego, Przewodniczącego Sejmiku województwa Mirosława Mazura, radną Sejmiku Katarzynę Stachowicz, członka Zarządu Głównego PTTK Jacka Czobra, przewodniczącą Głównej Komisji Przewodnickiej Swietłanę Koniuszewską, przewodniczącego Rady Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego Tomasza Sędora, a także kapelana przewodników ks. Piotra Wenzla. Po tych krótkich wystąpieniach, w których przekazano gorące podziękowania i życzenia wszystkim przewodniczkom i przewodnikom, nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności Przewodniczący Sejmiku wraz z radną wręczyli następujące Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”, w stopniu złotym kol. Gabrieli Gnacik z Klubu Przewodników Muzealnych im. Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca z Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego PTTK „U Źródeł Wisły” na Przysłopie pod Baranią Górą oraz Piotr Targowski - prezes Oddziału Miejskiego PTTK z Dąbrowy Górniczej. W stopniu srebrnym odznaki otrzymali: Teresa Bełzecka i Józef Strąk z Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, Halina Staruszkiewicz i Marek Bazylów z Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Tomasz Biernat – prezes Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach i członek Klubu Przewodników Muzealnych im. Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca, Mariusz Dmetrecki i Wiesław Malarz (prezes) z Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddziału PTTK im. Tadeusza Apollo w Mikołowie, a także Bogusław Bujok (prezes), Irena Góra i Krystyna Filipek z Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych Oddziału PTTK „Beskid Śląski” z Cieszyna. Kolejni przewodnicy otrzymali Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego. W tej grupie znaleźli się: Jolanta Rolnik i Jacek Bar z Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK w Tychach, Robert Matusiak i Łukasz Wasil z Koła Przewodników PTTK im. Antoniego Mizi Oddziału PTTK w Bytomiu oraz Michał Skrzypczak – prezes Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej” w Gliwicach. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień naszego Towarzystwa i tak: odznaką za „50 lat w PTTK” uhonorowano kol. Małgorzatę Janotę – sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz prezeską bytomskiego Oddziału PTTK im. Stefana Lachowicza i Andrzeja Żubra z Koła Przewodników Turystycznych im. Henryka Czyby Oddziału PTTK w Tychach, natomiast odznaką za „25 lat w PTTK” wyróżniono Roberta Matusiaka – członka Zarządu Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi w Bytomiu. Natomiast Śląską Honorową Odznaką PTTK wyróżnieni zostali Mirosława Pelc z Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach oraz Jan Mencel z Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza również w Oddziale Górnośląskim PTTK. Dodatkowo Rada Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego uhonorowała dyplomem Rady - Zofię Rogowską - prezeskę Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, a zarazem skarbniczkę Rady Samorządu Przewodników PTTK województwa śląskiego. Rada Samorządu przyznała tytuł Honorowego Przewodnika PTTK Województwa Śląskiego wraz z odznaką, długoletniemu przewodniczącemu Rady Samorządu Przewodników województwa śląskiego kol. Ryszardowi Ziernickiemu, który jest jednocześnie członkiem Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Augusta Czarnynogi Oddziału PTTK w Chorzowie. Ponadto kol. Ziernickiemu wręczone zostały specjalne podziękowania z wieloletnią pracę na rzecz polskiego i śląskiego przewodnictwa, które w imieniu Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK wręczyła przewodnicząca tej Komisji Swietłana Koniuszewska. Kolega Ryszard Ziernicki przyjął również dodatkowe wyróżnienie z rąk prezesa Koła Przewodników Michała Skrzypczaka – Odznakę Regionalną gliwickiego Koła Przewodników w stopniu honorowym. Ostatnia grupa wyróżnionych w osobach: Wojciech Kwiecień i Lucjan Smolorz z Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Tadeusza Apollo w Mikołowie, Paweł Skóra z Oddziału PTTK „ziemi Gliwickiej” w Gliwicach oraz Marian Jędrysik i Zbigniew Kloc z Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Haliny i Witolda Jakubowskich z Pszczyny otrzymała Dyplom Rady Samorządu Przewodników województwa śląskiego. Ostatnim akcentem przewodnickiego święta była prezentacja uruchomionego w listopadzie 2021 roku Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, którą przedstawił dr Adam Hajduga – zastępca dyrektora Muzeum, zachęcając jednocześnie do odwiedzenia tej nowej placówki muzealnej w naszym województwie.

Tekst i zdjęcia: Adam Lapski