Spotkanie "Przy miedzy" Ślemień 19.10.2019r.

SPOTKANIE PRZEWODNICKIE "ŚLĄSK - MAŁOPOLSKA"
GMINA ŚLEMIEŃ 19.10.2019 r.

Po raz dziewiąty grupa przewodników ze Śląska i Małopolski spotkała się na beskidzkich szlakach. Tym razem funkcję gospodarza pełnili koledzy ze Śląska przy wybitnej pomocy Koła Przewodników z Żywca w osobach Krystyny Czech, Zdzisława Urbańskiego i Stanisława Żoczka.
Miejsce zbiórki wyznaczono na Przełęczy Kocierskiej, gdzie dojechała grupa małopolska pod kierunkiem kol. Edwarda Fietki i śląska pod kierunkiem kol. Ryszarda Ziernickiego. Po zrobieniu pamiątkowej fotki kol. Stanisław Żoczek uformował grupę i ruszył na trasę. Pogoda była wręcz idealna: świeciło słońce, temperatura prawie +20 stopni czyli piękna polska złota jesień.
Trasa prowadziła przez Roczenkę, Kiczorę na Potrójną a potem przez Przełęcz Zakocierską, Zbójnickie Okno, zbocze Sołówki do Kocierza Rychwałdzkiego Basie.
Kolejnym punktem było zwiedzenie Etnoparku czyli Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. Informacji udzielił pracownik skansenu prezentując bardzo bogate zbiory i zachęcając do kolejnej wizyty z grupami turystycznymi. Część szkoleniowa odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie po smacznym posiłku przy fundowanej kawie i ciastku /wielkie dzięki dla fundatora - Pana Wójta Jarosława Krzaka/ gdzie wysłuchaliśmy prelekcji księdza Andrzeja Targosza o Jasnej Górce, Dorocie Firlej o Komorowskich w Ślemieniu, wójta Jarosława Krzaka o walorach turystycznych i planach rozwojowych gminy Ślemień.
Wśród uczestników był również kol. Kazimierz Semik redaktor lokalnego czasopisma "Znad Soły i Koszarawy".
Na zakończenie kol. Ryszard Ziernicki podziękował gospodarzom i prelegentom a kol. Edward Fietko zaprosił na kolejne już 10 spotkanie tego typu na terenie woj. małopolskiego. Pełni wrażeń wróciliśmy z bardzo udanego spotkania przewodnickiego z słowami "Do zobaczenia za rok".

Tekst: Ryszard Ziernicki
Zdjęcia: Julian Ślusarczyk