Z głębokim żalem zawiadamiamy...

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 grudnia 2023 r. w wieku 93 lat odeszła z naszego grona Koleżanka  Śp. Emilia ZAJDOK

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, turysta, krajoznawca, wieloletni Prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, członek Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK, wieloletni działacz i członek władz Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej, Federacji Kół Przewodnickich PTTK, a następnie do 2013 r. Wojewódzkiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK w Katowicach, emerytowany pracownik firm budowlanych, przewodnik terenowy, przewodnik miejski po miastach konurbacji śląskiej, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa, członek regionalnej komisji egzaminacyjnej dla przewodników terenowych, twórca i organizator wielu wycieczek szkoleniowych przewodnickich, wykładowca i instruktor na kursach przewodnickich.

Za pracę zawodową i społeczną na rzecz rozwoju turystyki została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą Odznaką „za zasługi dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką Zasłużony Przewodnik PTTK, srebrną i złotą Odznaką „Zasłużony dla rozwoju woj. katowickiego”, złotą honorową odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Uroczystości pogrzebowe naszej koleżanki śp. Emilii Zajdok odbędą się w sobotę 16 grudnia br.: msza św. o godz. 9.00 w Chorzowie w kościele św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej 17, a następnie przewiezienie prochów zmarłej i złożenie w grobie rodzinnym na cmentarzu w Rudzie Śląskiej przy ul. Porębskiej (cmentarz parafii Matki Boskiej Różańcowej).

Cześć jej pamięci
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego