Gorbaczuk Edward
Przewodnik Beskidzki.

 

Przewodnik Beskidzki. Przewodnik terenowy - dawne woj. bielskie. Pilot wycieczek. Przodownik Turystyki Górskiej PTTK.

 

Kontakt:

Telefon: +48 600 976 634
Email: edwardg69@interia.pl