XXXIII Miscellanea i jubileusz 70 lat Koła Przewodników w Cieszynie

 

XXXIII Miscellanea Przewodnickie i jubileusz 70 lat
Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Cieszynie

W dniu 19.11.2022 w cieszyńskim Domu Narodowym odbyła się po raz trzydziesty trzeci sesja popularnonaukowa „Miscellanea Przewodnickie”.

Tematem tegorocznego spotkania było „Polskie życie społeczne na Zaolziu po podziale Śląska Cieszyńskiego”. Wykład pod takim tytułem wygłosił dr Józef Szymeczek, polski historyk i działacz społeczny na Zaolziu, wykładowca na Uniwersytecie Ostrawskim, wiceprezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Drugą prelekcję nt. „Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe w Republice Czeskiej w setną rocznicę powstania” wygłosiła inż. Halina Twardzik - Prezes tego stowarzyszenia. Dopełnieniem był spacer Śladami Polskiego życia społecznego po drugiej stronie Olzy, który poprowadzili po Czeskim Cieszynie przewodnicy Koła na co dzień żyjący po zaolziańskiej stronie miasta.
Tegoroczne Miscellanea Przewodnickie połączone zostały z obchodami 70-lecia powstania Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Cieszynie. Na jubileusz przybyli licznie przewodnicy ze Śląska i Zagłębia. Były gratulacje i życzenia od władz samorządowych powiatu i miasta, samorządu przewodnickiego krajowego i regionalnego oraz zaprzyjaźnionych kół przewodnickich. Najbardziej zasłużeni przewodnicy otrzymali wyróżnienia w postaci odznak, dyplomów i listów gratulacyjnych. Na koniec imprezy był tort z logo Koła.

Tekst: Bogusław Bujok,
Zdjęcia: Beata Tyrna, Ryszard Ziernicki