XV przewodnickie "Spotkania przy miedzy 2023"

 

1 kwietnia 2023 r. (sobota) odbyło się XV Przewodnickie „Spotkanie Przy Miedzy” w Chrzanowie zorganizowane przez Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. dra Zdzisława Krawczyńskiego przy Oddziale Miejskim PTTK w Chrzanowie. Celem spotkania jest przede wszystkim integracja środowisk przewodnickich województwa śląskiego i małopolskiego, a także poznawanie ciekawych kulturowo, przyrodniczo i historycznie miejsc i miejscowości leżących na granicy tych województw. Tym razem organizatorzy przygotowali historyczny spacer po mieście Chrzanowie, który poprowadził emerytowany pracownik Muzeum w Chrzanowie, botanik Piotr Grzegorzek. W programie przewodnicy przeszli przez Park Pałacowy do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela na osiedlu Kościelec. Później obok krytej pływali do doliny rzeki Chechło, a dalej na cmentarz z I wojny światowej zlokalizowany tuż przy zabytkowym cmentarzu żydowskim. Kolejnym miejscem na mapie spaceru była Al. Henryka biegnąca przez centrum miasta, gdzie zlokalizowane są liczne zabytkowe kamienice oraz obiekty użyteczności publicznej, w tym m.in. budynek Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miasta, czy Dom Urbańczyka - Oddział Muzeum Ireny i Mieczysława Mazarakich. Stamtąd grupa udała się do kościoła farnego pw. św. Mikołaja, gdzie o historii parafii i kościoła opowiadał ks. proboszcz Roman Sławeński. Następnie przeszła do siedziby głównej Muzeum w Chrzanowie obok Parku Miejskiego, a później na chrzanowski Rynek. Po zwiedzeniu Muzeum i rynku udano się do restauracji „Pod Jesionem”, gdzie czkał na wszystkich dobry obiad. Tutaj też miało miejsce spotkanie integracyjne. Uczestników spotkania i przybyłych gości przywitał kol. Krzysztof Hudzik – prezes chrzanowskiego Koła Przewodników, a następnie głos zabrał Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Małopolskiego, członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej (informacja o ruchu turystycznym w województwie małopolskim). Po nim głos zabrał Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga. Dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF Kraków, który w skrócie poinformował o czekających nas w najbliższym czasie zmianach w zakresie przewodnictwa w Polsce, zwłaszcza przewodnictwa górskiego. Krótko głos zabrali również przewodniczący Samorządów Przewodnickich PTTK z województwa małopolskiego kol. Adam Jachymiak a z województwa śląskiego kol. Stanisław Kawęcki. Wystąpiła również przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK kol. Swietłana Koniuszewska. W spotkaniu wzięło udział 77 przewodników.

Tekst i foto: Adam Lapski