Przewodnicy w chorzowskim Muzeum Hutnictwa

Przewodnicy województwa śląskiego w sobotę 26 marca 2022 r. mieli okazję zwiedzenia najnowszej placówki muzealnej w województwie śląskim, czyli Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, zwanym marketingowo „Królestwem Żelaza”. Nowe muzeum uruchomiono podczas trzydniowej imprezy - festiwalu otwarcia w dniach 27-28 listopada 2021 r. Swoją siedzibę znalazła w zmodernizowanym i przystosowanym do potrzeb muzealnych budynku z 1895 r. będącym dawną elektrownią huty „Królewska” (później Kościuszko) przy ul. Metalowców. Ideą utworzenia nowej placówki muzealnej była troska o zachowanie pamięci industrialnej Chorzowa, a zwłaszcza historii związanej z przemysłem hutniczym, który od przeszło 200 lat kształtuje dzisiejszy otaczający nas świat. Z tej troski wypływa również i misja muzeum, którą jest przede wszystkim dokumentowanie i opowiadanie o tej przemysłowej przeszłości miasta i regionu.
Zwiedzając muzeum z przewodnikiem Grzegorzem Tomaszewiczem mieliśmy okazję poznania historii hutnictwa, rolę jaką odegrał Chorzów w tej historii, poznania opowieści ludzi, którzy od pokoleń związani byli i są z hutnictwem. Nie zabrakło w przestrzeni muzealnej wielu eksponatów ukazanych w dwóch zasadniczych działach. W pierwszym zwanym „strefa pracy”, przewodnik omawiał kwestie technologiczne, procesy trwające w hucie poprzez wyeksponowane stanowiska pn.: wytop, kuźnia, laboratorium, energetyka, walcownia i bezpieczeństwo oraz wyroby hutnicze. Przewodnickie opowieści wspomagają oryginalne urządzenia hutnicze i narzędzia oraz prezentacje multimedialne i filmowe m.in. w muzealnym kinie. Opowieściom w drugiej strefie „życia”, towarzyszą eksponaty związane z codziennym życiem hutników takie m. in. jak: maszyna do szycia, elementy wyposażenia kuchni, pralka, zegarki, instrumenty muzyczne, sztandary, rzeźby patrona hutników św. Floriana, części ubiorów, fotografie i dokumenty, a nawet kronika hutniczego koła PTTK. Nie zabrakło również strefy – ścieżki przeznaczonej dla dzieci, która pozwala najmłodszym na aktywne poznanie historii hutnictwa i zgromadzonych w muzeum eksponatów. Podczas odwiedzin w muzeum dzieci łączą zabawę z edukacją.
Zaproszeniem przewodników województwa śląskiego do odwiedzin Chorzowa i nowego Muzeum Hutnictwa są przypadające w 2022 r. rocznice: 270. urodzin twórcy przemysłu górniczego i hutniczego w Chorzowie i regionie, hrabiego Fryderyka Wilhelma von Redena (1752-1815), 220. rocznica uruchomienia huty „Królewskiej” (1802 r.) oraz 20. rocznica ustawienia nieopodal Rynku na placu Hutników repliki pomnika hrabiego Redena (2002 r.). Wątki związane ze śladami hutnictwa, górnictwa, Redena i historii Chorzowa przedstawił przewodnikom podczas krótkiego spaceru po mieście kol. Adam Lapski – prezes chorzowskiego Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Augusta Czarnynogi Oddziału PTTK w Chorzowie, będący jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia.

Tekst: Adam Lapski
Foto: Mariusz Dmetrecki