Jubileusz częstochowskich przewodników!

 

65 - lecie Częstochowskiego Oddziału Przewodników PTTK im. Jana Długosza 

9 października 2021 roku Częstochowski Oddział Przewodników PTTK im. Jana Długosza obchodził 65-lecia działalności w pięknej scenerii zamku olsztyńskiego.

Znany częstochowski działacz turystyczny a zarazem przewodnik turystyczny PTTK kol. Janusz Brandys w 1956 roku powołał i założył Koło Przewodnickie. Zorganizował 4 kursy przewodnickie, których absolwenci zasilili nowo powstałe Koło Przewodnickie. Wiele wycieczek, szczególnie na Jurę, stanowiło główny teren działanie członków Koła.
Kolejny etap działalności było nadanie Kołu patrona. Kol. Andrzej Szczepański, kolejny prezes, zaproponował za patrona znanego polskiego historyka i kronikarza - Jana Długosza. Koło systematycznie rozwijało się poprzez organizację kolejnych kursów przewodnickich. Już nie tylko rejonem uprawnień była Jura ale też rejon świętokrzyski, małopolski, Beskidów, Tatr, Sudetów. Przewodników częstochowskich można było spotkać po całej Polsce jak pilotowali coraz to więcej grup turystycznych. Sami byli angażowani do pomocy innym grupom turystycznym prowadząc ich po terenach Częstochowy, na Jasną Górę, zamki Jury itd.
Do jednej z najważniejszych decyzji kol. Zdzisława Dziubka była organizacja Ogólnopolskich Pielgrzymek Przewodników na Jasną Górę. Do dnia dzisiejszego dużą pomocą w organizacji tych pielgrzymek kolejne grupy mogą otrzymać od kol. Basi Okońskiej. W 1999 roku ówczesny prezes kol. Wacław Derejczyk zaproponował przekształcenie Koła w Oddział Przewodnicki PTTK i ten stan prawny trwa do dzisiaj. Należy nadmienić, że kol. Wacław Derejczyk był aktywnym członkiem Komisji Przewodnickiej ZG PTTK a nawet przez pewien czas pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Obecnie funkcję prezesa pełni kol. Daria Pałecz, pod kierunkiem której odbyły się kursy przewodnickie na uprawnienia jurajskie.

Z kronikarskiego obowiązku należy podać, że wiele koleżanek i kolegów posiada uprawnienia nie tylko jurajskie a także beskidzkie, tatrzańskie, sudeckie, świętokrzyskie i uprawnienia pilota wycieczek. Spore grono przewodników posiada Odznakę "Zasłużony Przewodnik PTTK": Wacław Derejczyk, Basia Okońska, Marian Glowacki, Mirek Zwoliński, Grzegorz Kotas, Anna Bańcerek, Daria Pałecz. Kol. Wacław Derejczyk i Basia Okońska posiada Honorowy Tytuł "Zasłużony Przewodnik Turystyczny PTTK Woj. Śląskiego". Kol. Stefan Zatoński odnosił sukcesy w Konkursie Krasomówczym Przewodników w Golubiu Dobrzyniu. Kol. Marian Głowacki i Mirek Zwoliński znani są z licznych opracowań krajoznawczych i materiałów historycznych dotyczących tematyki krajoznawczej i przewodnickiej. Corocznie na spotkaniach z okazji Dnia Przewodnictwa w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach liczne grono częstochowskich przewodników otrzymuje z rąk przedstawicieli UM okolicznościowe wyróżnienia, dyplomy gratulacyjne i nagrody.

Bardzo wysoko cenimy wkład częstochowskiego środowiska przewodnickiego w działalność śląskich przewodników. Miło Was gościmy na naszych imprezach jak i korzystamy z Waszej pomocy przy organizacji naszych imprez np. podczas pielgrzymek, Warsztatów, szkoleń itd.

Śląski Samorząd na tej uroczystości reprezentowali kol. Helena Witkowska i Ryszard Ziernicki. Miłym momentem była obecność kol. Swietłany Koniuszewskiej przewodniczącej Komisji Przewodnickiej ZG PTTK.
W Waszym imieniu złożyliśmy życzenia, skosztowaliśmy pyszny tort, pośpiewaliśmy przy ognisku i oczywiście powspominaliśmy dawne czasy, nie ruszając tematu przyszłości przewodnictwa bo po co denerwować się przy tak pięknej uroczystości w blasku olsztyńskiego zamku i pięknej polskiej złotej jesieni.

Przesyłamy tylko kila fotek, które nie podpisujemy bo poznajecie zapewne kto tam jest.

Ryszard Ziernicki