Komunikat z zebrania Rady Samorządu

Obecni na zebraniu członkowie Rady Samorządu: Maria Merda, Swietłana Koniuszewska, Helena Witkowska, Witold Brol, Stanisław Kawęcki, Adam Lapski, Wiesław Malarz. Mirosław Nawrocki, Ryszard Ziernicki
Członek Komisji Rewizyjnej: Maria Ostapczyk
Obecne Koła Przewodnickie: Chorzów, Chorzów Batory, Cieszyn, Gliwice, Jaworzno, Katowice SKPB, Mikołów, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Zawiercie.

1. Chwilą ciszy pożegnano zmarłych: Śp. Emilię Krakowczyk - KP Rybnik, Andrzeja Jeżewskiego - Gliwice "Harnasie" i KP Sosnowiec, arcyb. ks. Edmunda Piszcza - uczestnika XXV Pielgrzymki organizowanej przez KP Bytom, Chorzów i Piekary Śl. w 2009 roku.

2. Odczytano i zatwierdzono protokół z zebrania z 23.02.2022r.

3. Z powodu długotrwałej nieobecności spowodowanej stanem zdrowia kol. Tadeusza Harazina i kol. Marii Łapińskiej postanowiono uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej i w wyniku głosowania wybrano kol. Danutę Sarnicką - KP Tarnowskie Góry i Kornelię Witałę z KP Ruda Śląska w skład Komisji Rewizyjnej Samorządu do końca kadencji Samorządu.

4. Ustalono terminy zebrań Rady Samorządu: 27.04, 25.05, 22.06, 28.09, 26.10, 23.11.2022r.. Zebrania odbywają się w środy o godz. 16.00 w Katowicach, ul. Staromiejska 4, w lokalu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach. Zapraszamy zainteresowanych.

5. Omówiono odbyte imprezy:
- XXXVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych na Jasną Górę org. przez KP "Rzepiór" z Wrocławia - Helena Witkowska
- Wyjazd szkoleniowy do GUIDO na ekspozycję "Strajk w KWK "Piast" w Bieruniu w 1981 roku" - Adam Lapski
- Targi Turystyczne GLOBalnie w Katowicach - Ryszard Ziernicki

6. Planowane imprezy i wyjazdy szkoleniowe w 2022 roku:
- 26.03.2022r. - Spacer po Chorzowie - "Śladami hr von Redena i Muzeum Hutnictwa" lista już zamknięta, inf. Adam Lapski
- 8-9.04.2022r. - Targi Turystyczne Zabrze - zwiedzanie indywidualne
- 9.04.2022r. - "Spotkanie przy miedzy: Jaworzno, Chrzanów" - zapisy Helena Witkowska
- 15.05.2022r. "Spotkanie na Groniu Jana Pawła II" - zapisy Maria Merda
- 26-28.08.2022r. Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników" Wisła, inf. Czarek Molin
- 16-18.09.2022r. - JUROMANIA
- 16-18.09.2022r. - IX Złaz Nizinny Przewodników: Łowicz
- 24.09.2022r. "Spotkanie Przewodnickie Śląsk - Opolszczyna: okolice Góry św. Anny" - inf. Wojtek Kwiecień
22.10.2022r. "Spotkanie przewodnickie "Śląsk - Małopolska: poznajemy gminę Rajcza" - inf. Ryszard Ziernicki
5.11.2022r. Spotkanie pielgrzymkowe w Piekarach Śląskich - inf. J. Wrodarczyk

7. Ryszard Ziernicki podał najbliższe egzaminy przewodnickie:
- egzamin na podniesienie klasy przewodnickiej: 11,13-14.05.2022r - informacja p. Agnieszka Mizerska UM Katowice
- egzamin na uprawnienia beskidzkie kl. III: 8, 10-11.06.2022r. - informacja jw.
- egzamin na pilota wycieczek PTTK Gliwice: 21, 24.04.2022r. - inf. W. Brol

8. Podsumowano realizację uchwały i wnioski z Wojewódzkiej konferencji Samorządu - podsumowania dokonała Swietłana Koniuszewska i Ryszard Ziernicki. Prawie wszystkie wnioski zrealizowano.

9. Przygotowanie do kampanii wyborczej w Kołach Przewodnickich dokonał Ryszard Ziernicki. Dotyczyło to m in. ustalenie listy członków, sprawdzenie opłacalności składek członkowskich i PTTK-owskich.

10. Na wniosek kol. Heleny Witkowskiej Rada postanowiła o rezygnacji z składek za 2022r. na rzecz Samorządu od Kół Przewodnickich.

11 Kol. Mirosław Nawrocki przedstawił aktualny stan opracowań do wydawnictwa "Nasi Nauczyciele". Trwają ostatnie prace redakcyjne.

12. Przedstawiciele Kół przedstawili informacje dotyczące m.in. wycieczek do parków narodowych jak i szkoleń przewodnickich.

Ryszard Ziernicki