Beskidy w kadrze zatrzymane AD 2019

 Bielsko-Biała, dnia 10.09.2019 r.

P R O T O K Ó Ł
Jury XVIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”

W dniu 10 września 2019r. Jury w składzie:
Jerzy Jurczak - Przewodniczący
Katarzyna Walasik
Alina Macher
Jacek Broda
Arkadiusz Dunat
dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny organizowany z okazji Światowego Dnia Turystyki odbywającego się w kategoriach „Pejzaże” oraz „Architektura i dziedzictwo kulturowe”.

W wyniku dokonanej oceny Jury stwierdza, co następuje:


1. W konkursie udział wzięło ogółem 55 uczestników (29 w kategorii do lat 16), łącznie nadesłano 150 prac (w tym 77 w kategorii do lat 16). Z uwagi na niespełnienie wymogów regulaminowych do konkursu nie zostało zakwalifikowanych 7 prac.
2. Wyłoniono 6 laureatów oraz przyznano dodatkowo 7 wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych.
3. Kategoria do lat 16:
I nagroda ANNA STRACH – za Tryptyk „Jesienna zaduma”
II nagroda MAJA MOŚCICKA – za zdjęcie „Kultura i Sztuka w Architekturze”
III nagroda DOMINIKA BĄK – za zdjęcie „Słoneczny dzień”
Wyróżnienie:
MATEUSZ BEN – za zdjęcie „Rzepaki”
PATRYK GRABSKI – za zdjęcie „Spotkanie na ławce”
KLAUDIUSZ MATEJKO – za zdjęcie „W odbiciu natury”

4. W kategorii powyżej 16:
I nagroda MAGDALENA WYSMYK – za zdjęcie „Małe Cisowe – listopadowy poranek”
II nagroda KRZYSZTOF WIEWIÓRA – za zdjęcie „Poranek w Beskidzkiej wsi”
III nagroda KRZYSZTOF JAKUBIEC – za zdjęcie „Widowisko”
Wyróżnienie:
JERZY PAJĄK – za zdjęcie „W drodze na Słowiankę”
BARBARA GRUBKA – za zdjęcie „Lodowe fale”
KRZYSZTOF WOJTASIŃSKI – za tryptyk „Jesienny szlak na Stary Groń”
RAFAŁ TREPKA – za zdjęcie „Magia Klimczoka”

5. Jury składa podziękowania dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 18 w Bielsku-Białej, jako jedynej szkoły której uczniowie pod kierunkiem opiekunów licznie wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu.

Na tym protokół zakończono.