"Beskidy w kadrze zatrzymane" po raz XXII!

REGULAMIN XXII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”


ORGANIZATORZY
• Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego
w Bielsku-Białej
• Wydział Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej
• Urząd Gminy Kozy
• Urząd Gminy Jaworze
• Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej

1. TEMATYKA
Tematami tegorocznej edycji konkursu są:
- „Beskidy nocą”,
- „W słońcu czy w deszczu?”.
Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Oddział PTTK Podbeskidzie” ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny".
• Termin składania prac upływa w dniu 8 września 2023 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż
15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
• Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
- imię i nazwisko autora,
- koniecznie numer telefonu i adres e-mail,
- tytuł fotografii,
- miejsce wykonania fotografii.
• Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format - dłuższy bok - min. 2480 px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie postanowień niniejszego regulaminu oraz dołączenie do prac oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
• Jeden autor może przesłać 3 prace w tym jedną pracę typu tryptyk, cykl itp. liczącą maksymalnie 3 zdjęcia.
• Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
• Najciekawsze prace prezentowane będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „konkursy”.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
• Decyzja jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
• Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
• Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
• Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu 22 września 2023 r.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
• W przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.

 */ Zdjęcie Ameli Koc "Widok bez granic" edycja 21.

Regulamin do pobrania tutaj: