Jan Gutek [+ 6.06.2016]
Tak niedawno jeszcze byli z nami... Wędrują teraz po Niebieskich Szlakach.
Zbudujmy dla Nich pomnik z naszej pamięci.

Jan Gutek - V Prezes naszego Koła, Członek Honorowy. Pochowany w Republice Czeskiej w dn. 8.06.2016r.