Wieża widokowa w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 15 października br o godzinie 12.00 otwarta dla odwiedzających została wieża widokowa przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach.
- Pod koniec września zakończyły się ostatnie prace na wieży widokowej. Na sesji 29 września 2020 roku Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyjęła regulamin obiektu. Uchwała ma uprawomocnić się w ciągu 14 dni, po tym czasie będzie można korzystać z wieży! - poinformowało Centrum Edukacji Ekologicznej na swojej stronie internetowej.
Jak czytamy w regulaminie, wstęp na wieżę widokową jest bezpłatny, a korzystać będzie można z niej 7 dni w tygodniu. Wieża widokowa będzie wyłączona z użytku od zmierzchu do świtu, w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności podczas opadów deszczu i śniegu, silnych wiatrów, burz, wyładowań atmosferycznych, gołoledzi oraz oblodzenia schodów i podestów. Z obiektu nie będą mogli również korzystać osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych oraz dzieci poniżej 13. roku życia bez opieki osoby dorosłej. Dopuszcza się okresowe zamknięcie wieży widokowej z przyczyn technicznych.

Na obiekcie jednorazowo będzie mogło przebywać maksymalnie 8 osób. W przypadku dużego natężenia ruchu i oczekiwania na wejście na obiekt innych osób, czas przebywania na jego terenie nie może przekraczać 10 minut. Podczas korzystania z wieży widokowej zabrania się biegania, skakania, popychania osób, zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów, wychylania się przez barierki zabezpieczające oraz wspinania po elementach konstrukcji i elewacji wieży.
Obiekt jest monitorowany 24 godziny na dobę i znajduje się pod obserwacją organów porządkowych.

Wieża na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, wybudowana w ramach utworzenia CEE wraz z rewitalizacją i renaturalizacją Doliny Potoku Czechowickiego, ma dokładnie 15,97 metra wysokości (pierwotnie miała się wznosić na ponad 18 metrów, na co jednak nie uzyskano zgody konserwatora zabytków) i ma na celu umożliwić - w ramach realizowanej na terenie obiektu edukacji przyrodniczej i promowania walorów bioróżnorodności - obserwację zrewitalizowanego terenu niedawno ukończonej inwestycji, jak również okolicznych zabytków architektonicznych i pobliskich obiektów historycznych (kościół pw. św. Katarzyny, Pałac Kotulińskich, ruiny "zamku" Wilczków) oraz przyrodniczych (pomniki przyrody - aleja lip kandelabrowych i dąb "Bartek"). Prowadzone w ramach edukacji regionalnej zajęcia na wieży służą m.in. poznaniu charakterystycznych cech historycznego układu zabudowy wzgórza zamkowego i dawnych Czechowic (obecnie - Czechowice Górne i Dolne).

Wieża widokowa znajduje się na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Hrabiego Kotulińskiego 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

źródło: www.cee.czechowice-dziedzice.pl